Zapożyczenia we współczesnej polszczyźnie. Omów problem...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Zapożyczenia we współczesnej polszczyźnie. Omów problem i przedstaw zasadność stosowania zapożyczeń z języka angielskiego lub innego wybranego.

 

Literatura podmiotu:

1. Zebrany przeze mnie materiał,

Literatura przedmiotu:

1. Markowski A., Praktyczny słownik poprawnej polszczyzny nie tylko dla młodzieży,

2. Rybicka H., Losy wyrazów obcych w języku polskim,

3. Sękowska E., Wpływ języka angielskiego na słownictwo polszczyzny ogólnej.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)