Omów wpływ języków obcych na język polski. Odwołaj się do...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Omów wpływ języków obcych na język polski. Odwołaj się do wybranych przykładów.
 
 

Literatura podmiotu:

 1. Bańkowski A., 2000, Etymologiczny słownik języka polskiego,

 2. Nowowiejski B., 1996, Zapożyczenia leksykalne z języka niemieckiego w polszczyźnie XIX wieku,

3. Pisarek W., 1993, Moda w języku,

 4. Tabakowska E., 2001, Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)