Zanalizuj środki językowe charakterystyczne dla wybranej...

E-mail

Cena: 45 zł

 

Zanalizuj środki językowe charakterystyczne dla wybranej gwary środowiskowej - gwara myśliwych.


Literatura podmiotu:

1. Własne przykłady.

Literatura przedmiotu:

1. Grabias, S. Środowiskowe i zawodowe odmiany języka – socjolekty,

2. Markowski, A. Współczesna polszczyzna.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)