Cechy gwary Śląskiej. Zrealizuj temat w oparciu o wywiad...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Cechy gwary Śląskiej. Zrealizuj temat w oparciu o wywiad z mieszkańcem twojej miejscowości.


Literatura podmiotu:

1. Wywiad z rodowitym mieszkańcem mojej miejscowości,

Literatura przedmiotu: 

1. Bąk P., Gramatyka Języka Polskiego,

2. Cząstka B., Synowiec H., Kształcenie sprawności językowej,

3. Kowalska A., Z przeszłości gwary śląskiej,

4. Synowiec H., Cząstka-Szymon B.,Wpływ gwary na język młodego pokolenia,

5. Sławkowa E., Gwara jako bogactwo kulturowe,

6. Synowiec H., Sprawność językowa uczniów w śląskim środowisku gwarowym.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)