Scharakteryzuj język użytkowników komputera. Analizując...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Scharakteryzuj język użytkowników komputera. Analizując zgromadzony samodzielnie materiał językowy, odwołaj się do składni, fleksji, zwróć uwagę na zapożyczenia językowe i procesy słowotwórcze.


Literatura podmiotu:

1. Leszek Korporowicz Osobowość i komunikacja w społeczeństwie transformacji,

2. Jan Grzenia, Komunikacja językowa w internecie.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 

 
 

Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)