Scharakteryzuj na wybranych przykładach słownictwo internetowe..

E-mail

Cena: 49 zł

 

Scharakteryzuj na wybranych przykładach słownictwo internetowe. Oceń jego poprawność w kontekście kultury języka.


Literatura podmiotu:  

 1. Zebrany materiał: przykładowe słownictw.

Literatura przedmiotu:

 1. Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, 

 2. Jan Grzenia, Zasady komunikacji internetowej,

 3. Słownik terminów literackich.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)