Bezdomny nie zawsze oznacza „bez domu”. O motywie...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Bezdomny nie zawsze oznacza „bez domu”. O motywie bezdomności, sieroctwie i obcości w literaturze polskiej oraz powszechnej. Przedstaw na wybranych przykładach.


Literatura podmiotu:

1. Conrad, J. Lord Jim,

2. Szekspir, W. Król Lear,

3. Konopnicka, M. Mendel Gdański,

4. Mickiewicz, A. Stepy akermańskie,

5. Nałkowska, Z. Granica,

6. Żeromski, S. Ludzie bezdomni,

7. Żeromski, S. Siłaczka.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)