Groteska jako sposób opisu świata przedstawionego.

E-mail

Cena: 49 zł

 

Groteska jako sposób opisu świata przedstawionego. Omów problem, odwołując się do wybranych tekstów literackich.

 

Literatura podmiotu:

1. Gombrowicz Witold. Ferdydurke,

2. Witkiewicz Stanisław Ignacy. Szewcy,

3. Mrożek Sławomir. Tango.




Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebook



prezentacja maturalna, pytania



 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)