Groteska jako jeden ze sposobów ukazywania rzeczywistości

E-mail

Cena: 49 zł

 

Groteska jako jeden ze sposobów ukazywania rzeczywistości.Zanalizuj funkcję groteski na wybranych przykładach z literatury XX wieku.


Literatura podmiotu:

1. Gałczyński Konstanty Ildefons, Teatrzyk Zielona Gęś,

2. Gombrowicz Witold, Ferdydurke,

3. Mrożek Sławomir, Tango,

4. Różewicz Tadeusz, Kartoteka,

5. Witkiewicz Stanisław Ignacy, Szewcy.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)