Humor, żart, ironia, groteska w literaturze. Omów na wybranych..

E-mail

Cena: 49 zł

 

Humor, żart, ironia, groteska w literaturze. Omów na wybranych przykładach z różnych epok.


Literatura podmiotu:

1. Babiński, W. i in. Rozmowa Mistrza Polikarpa ze śmiercią,

2. Bułhakow, M. Mistrz i Małgorzata,

3. Fredro, A. śluby panieńskie,

4. Fredro, A. Zemsta,

5. Gombrowicz, W. Ferdydurke,

6. Mickiewicz A. Dziady cz. III,

7. Prus, B. Lalka


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)