Człowiek w obliczu śmierci. Zanalizuj wybrane dzieła literatury.

E-mail

Cena: 49 zł

 

Człowiek w obliczu śmierci. Zanalizuj wybrane dzieła literatury i innych dziedzin sztuki.
 

 

Literatura podmiotu: 

1. Borowski Tadeusz, Proszę państwa do gazu, 

2. Camus Albert, Dżuma, 

3. Goethe Johann Wolfgang, Cierpienia młodego Wertera,                                 

4. Kochanowski Jan, Treny, 

5. Leśmian Bolesław, Urszula Kochanowska, 

6. Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią, 

Malarstwo:

1. Bocklin Arnold, Dżuma,

2. Millais John Everett, Ofelia,

Praca zawiera dodatkową prezentację multimedialną w power point.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)