Mitologia jako źródło tematów literackich. Omów problem...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Mitologia jako źródło tematów literackich. Omów problem, odwołując się do utworów z różnych epok.


Literatura podmiotu:

1. Auden, W, H. Tarcza Achillesa,

2. Camus, A. Mit Syzyfa,

3. Iwaszkiewicz, S. Ikar,

4. Kniaźnin, F, D. Żale Orfeusza nad Eurydyką,

5. Mickiewicz, A. Dziady.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)