Mity polskiego romantyzmu. Ich kontynuacje - akceptacje...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Mity polskiego romantyzmu. Ich kontynuacje - akceptacje i polemiki z nimi - w literaturze spadkobierców. Przedstaw problem na wybranych przykładach.


Literatura podmiotu:

1. Krasiński, Z. Psalmy przyszłości,

2. Mickiewicz, A. Do M, Reduta Ordona,, Śmierć Pułkownika,

3. Mickiewicz, A. Dziady cz. III, cz. IV,

4. Mickiewicz, A. Konrad Wallenrod,

5. Mickiewicz, A. Pan Tadeusz,

6. Orzeszkowa, E. Gloria victis,

7. Orzeszkowa, E. Nad Niemnem,

8. Prus, B. Lalka,

9. Sienkiewicz, H. Trylogia


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)