Mit o Ikarze, jego literackie i malarskie przetworzenia...

E-mail

Cena: 45 zł

 

Mit o Ikarze, jego literackie i malarskie przetworzenia. Przedstaw funkcjonowanie, sposoby nawiązań i artystyczne efekty, odwołują się do wybranych przykładów.

 

Literatura podmiotu: 

1. Brueghel, Pieter. Upadek Ikara, 

2. Grochowiak. Stanisław. Ikar,

3. Herbert, Zbigniew. Dedal i Ikar,

4. Markowska, Wanda. O Dedalu i Ikarze,

5. Mickiewicz, Adam. Oda do młodości,

6. Naruszewicz, Adam. Balon, 

7. Richmond, William, Blake. Ikar.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)