Interpretacja wiersza T. Różewicza „ Włosek poety"...

E-mail

Cena: 45 zł

 

Polubić, to znaczy „zrozumieć" poezję - Interpretacja wiersza T. Różewicza „Włosek poety".


Literatura podmiotu:

1. Różewicz T., Włosek poety.

Literatura przedmiotu:

1. Burkot S., Tadeusz Różewicz,

2. Kaczmarczyk, M. Encyklopedia szkolna,

3. Kopaliński W., Słownik symboli,

4. Makowiecka, M. Przewodnik po epokach: od romantyzmu do współczesności,

5. Wyka K., Rzecz wyobraźni.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)