Refleksje antropologiczne w poezji Wisławy Szymborskiej.

E-mail

Cena: 49 zł

 

Refleksje antropologiczne w poezji Wisławy Szymborskiej. Zanalizuj celowo wybrane wiersze poetki.


Literatura podmiotu:

1. Szymborska, W.:

- Cebula,

- Jawa,

- Lekcja,

- Nic dwa razy,

- Schyłek wieku,

- W rzece Heraklita.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)