Uzasadnij znaczenie, że „każda epoka ma swe własne cele”.

E-mail

Cena: 49 zł

 

Uzasadnij znaczenie słów Adama Asnyka, że „każda epoka ma swe własne cele”. Swoje stanowisko przedstaw na podstawie dwóch wybranych epok literackich.

 

I. Literatura podmiotu:

1. Goethe, J, W. Cierpienia młodego Wertera.

2. Krasicki, I. Hymn do miłości ojczyzny, Świat zepsuty

3. Mickiewicz, A. Konrad Wallenrod.

4. Mickiewicz, A. Romantyczność

5. Niemcewicz, J, U. Powrót posła.

6. Swift, J. Podróże Gulliwera.

7. Wolter. Kandyd.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)