Znaczenie poezji Juliusza Słowackiego. Omów w oparciu...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Znaczenie poezji Juliusza Słowackiego. Omów w oparciu o dowolnie wybrane wiersze poety.


Literatura podmiotu:

1. Słowacki, J.:

- Do matki,

- Grób Agamemnona,

- Hymn(Bogarodzico…),

- Rozłączenie,

- Rzym,

- Sowiński w okopach Woli,

- Uspokojenie.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)