Język filmu a język literatury. Omów zagadnienie...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Język filmu a język literatury. Omów zagadnienie, porównując wybrane dzieło literackie i jego filmową adaptację.


Literatura podmiotu:

1. Darabont, F. Zielona mila, film,

2. King, S. Zielona mila. 
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)