Porównaj film z jego literackim pierwowzorem...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Porównaj film z jego literackim pierwowzorem. Omów i poddaj ocenie ten problem.


Literatura podmiotu:

1. Wharton William. Ptasiek,

2. Parker Alan [ reż.]. Ptasiek [ film],

Literatura przedmiotu: 

1. Kaniewska Bogumiła. Przepis na świat według Williama Whartona,

2. Sławiński Janusz. Słownik terminów literackich,

3. Szymczak Mieczysław. Słownik języka polskiego,

4. Hopfinger Maryla. Adaptacje filmowe utworów literackich: problemy teorii i interpretacji,

5. Jackiewicz Aleksander. Film, jako powieść XX wieku.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)