Literatura a film. Porównaj wybrane dzieło literackie...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Literatura a film. Porównaj wybrane dzieło literackie z jego filmową adaptacją. Wskaż różnice w środkach artystycznego wyrazu.


Literatura podmiotu:

1. Mickiewicz Adam, Pan Tadeusz,

2. Pan Tadeusz [film], reż. Andrzej Wajda,

Literatura przedmiotu:

1. Królikiewicz Grażyna : Romantyzm,

2. Literatura polska, Przewodnik encyklopedyczny,

3. Kleiner Janusz, Od współczesnych wielkiej generacji romantyków do panowania realizmu.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)