Współistnienie miłości i śmierci ( Erosa i Tanatosa)...

E-mail

Cena: 45 zł

 

Współistnienie miłości i śmierci ( Erosa i Tanatosa) na przykładzie różnych tekstów kultury.


Literatura podmiotu:

1. Bedier, J. Dzieje Tristana i Izoldy,

2. Mickiewicz, A. Dziady,

3. Morsztyn, J, A. poezje wybrane,

4. Parandowski, J. Mitologia: wierzenia i podania Greków i Rzymian,

5. Petrarka, F. Sonety do Laury,

6. Poświatowska, H. Wybór wierszy,

7. Remarque, E. M. Łuk triumfalny.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)