Relacje między braćmi jako motyw literacki. Zanalizuj...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Relacje między braćmi jako motyw literacki. Zanalizuj wybrane przykłady z różnych epok.

 

Literatura podmiotu:

1. Kain i Abel,Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu,

2. Dostojewski F., Bracia Karamazow, 

3. Iwański Z., O dwóch wieżach Kościoła Mariackiego,

4. Makuszyński K., O dwóch takich co ukradli księżyc,

5. Mickiewicz A., Lilie.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)