Scharakteryzuj różne warstwy społeczne, odwołując się ...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Odwołując się do dowolnych tekstów literackich, scharakteryzuj różne warstwy społeczne.

 

Literatura podmiotu:

1. Prus Bolesław: Lalka,

2. Reymont Wł. St.: Chłopi,

3. Wyspiański St.: Wesele,

4. Żeromski Stefan: Ludzie bezdomni.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)