Motyw odmienności w literaturze. Przedstaw...

E-mail

Cena: 45 zł

 

Motyw odmienności w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach i omów jego funkcję.


Literatura podmiotu:

1. Mickiewicz Adam, Romantyczność,

2. Orzeszkowa Eliza, Nad Niemnem,

3. Żeromski Stefan, Ludzie bezdomni.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)