Zanalizuj wybrane kazania Jana Pawła II, uwzględniając...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Zanalizuj wybrane kazania Jana Pawła II, uwzględniając zastosowane zasady retoryki.

 

Literatura podmiotu:

1. Jan Paweł II, Kazanie Jana Pawła II wygłoszone w Lourdes w 2004 roku,

2. Jan Paweł II, Niech zstąpi Duch Twój: Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. odprawionej w Warszawie na placu Zwycięstwa.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)