Tragiczne wydarzenia XX wieku utrwalone w literaturze.

E-mail

Cena: 49 zł

 

Tragiczne wydarzenia XX wieku utrwalone w literaturze.Analizując wybrane utwory rozważ jakie przestrogi są w nich zawarte.

 


Literatura podmiotu: 

1. Broniewski Władysław, Żydom Polskim, 

2. Herling - Grudziński Gustaw, Inny świat,

3. Miłosz Czesław, Campo di fiori,

4. Moczarski Kazimierz, Rozmowy z Katem,

5. Nałkowska Zofia, Medaliony.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)