Topos teatru świata. Omów jego istotę i sposób realizacji...

E-mail

Cena: 49 zł

Topos teatru świata. Omów jego istotę i sposób realizacji w wybranych utworach literackich.
 

Literatura podmiotu: 

1. Gombrowicz Witold, Ferdydurke, 

2. Kochanowski Jan, O żywocie ludzkim,

3. Kochanowski Jan, Człowiek boże igrzysko,

4. Szekspir Wiliam, Makbet,

5. Szekspir Wiliam, Hamlet,

6. Parandowski Jan, Wierzenia i mity, Greków i Rzymian.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)