Symbolika liczb i jej funkcje w literaturze. Omów zjawisko...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Symbolika liczb i jej funkcje w literaturze. Omów zjawisko, posługując się wybranymi przykładami.


 
Literatura podmiotu:

1. Dante Alighieri, Boska komedia, 

2. Mickiewicz Adam, Dziady III, 

3. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu,

4. Parandowski Jan, Mitologia Greków i Rzymian.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)