Romantyczne i pozytywistyczne kryteria oceny człowieka.

E-mail

Cena: 49 zł

 

Romantyczne i pozytywistyczne kryteria oceny człowieka. Omów problem, analizując celowo wybrane teksty literackie.

 

Literatura podmiotu:

1. Konopnicka Maria, Mendel Gdański,

2. Mickiewicz Adam, Dziady,

3. Mickiewicz Adam, Romantyczność,

4. Orzeszkowa Eliza, Nad Niemnem,

5. Prus Bolesław, Lalka.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)