Przeanalizuj stereotypy ujęcia Polaka, Żyda...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Przeanalizuj stereotypy ujęcia Polaka, Żyda i Niemca w odniesieniu do literatury polskiej XIX i XX w.


 
Literatura podmiotu:

1. Konopnicka Maria, Mendel Gdański,  

2. Mickiewicz Adam, Pan Tadeusz,

3. Miłosz Czesław, Campo di Fiori,

4. Moczarski Kazimierz, Rozmowy z Katem,

5. Prus Bolesław, Lalka.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)