Postawa pisarzy wobec krzywdy społecznej.

E-mail

Cena: 49 zł

 

Postawa pisarzy wobec krzywdy społecznej. Rozważ problem na przykładach znanych Ci utworów z dwóch epok.


Literatura podmiotu: 

1. Andrzej Frycz Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej, 

2. Władysław Stanisław Reymont, Chłopi,

3. Piotr Skarga, Kazania sejmowe,

4. Stanisław Wyspiański, Wesele,

5. Stefan Żeromski, Ludzie bezdomni.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)