Osobowość i postawa człowieka morza w wybranych utworach.

E-mail

Cena: 49 zł

 

Osobowość i postawa człowieka morza w wybranych utworach literackich.


Literatura podmiotu:

1. Conrad, J. Lord Jim,

2. Hemingway, E. Stary człowiek i morze,

3. Melville , H. Moby Dick,

4. Mickiewicz, A. Burza.




Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebook



prezentacja maturalna, pytania




Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)