Nienawiść jako siła niszcząca, jednak wiecznie żywa...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Nienawiść jako siła niszcząca, jednak wiecznie żywa. Przedstaw swoje refleksje, odwołując się do wybranych utworów literatury polskiej i światowej.


Literatura podmiotu:

1. Homer, Iliada,

2. Jasieński Brunon, Słowo o Jakubie Szeli,

3. Sienkiewicz Henryk, Krzyżacy,

4. Szekspir William, Hamlet.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)