Na podstawie różnych utworów literackich przedstaw...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Na podstawie różnych utworów literackich przedstaw obyczaje i tradycje polskie związane z kulinariami.


Literatura podmiotu: 

1. Mickiewicz A., Pan Tadeusz, 

2. Orzeszkowa E., Nad Niemnem,

3. Reymont W. S., Chłopi,

4. Szymonowic Sz., Kołacze,

5. Szymonowic Sz., Żeńcy,

6. Żeromski S, Przedwiośnie.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)