Motyw polowania w literaturze.

E-mail

Cena: 49 zł

 

Motyw polowania w literaturze. Analizując stosownie dobrane utwory, omów różne funkcje tego motywu.

 

Literatura podmiotu:

1. Gombrowicz Witold, Trans-Atlantyk,

2. Hemingway Ernest, Zielone wzgórza Afryki,

3. Mickiewicz Adam, Pan Tadeusz,

4. Sienkiewicz Henryk, Potop.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)