Jak literatura opowiada o nieludzkiej rzeczywistości?

E-mail

Cena: 49 zł

Jak literatura opowiada o nieludzkiej rzeczywistości? Omów na wybranych przykładach różne rodzaje narracji i narratora w prozie przedstawiającej wojnę i okupację.


Literatura podmiotu: 

1. Białoszewski M., Pamiętnik z powstania warszawskiego,  

2. Borowski T., Pożegnanie z Marią i inne opowiadania,  

3. Szmaglewska S., Dymy nad Birkenau, 

4. Nałkowska Z., Medaliony.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)