Uzasadnij słuszność stwierdzenia, że odwaga jest potrzebna...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Analizując wybrane utwory literackie, uzasadnij słuszność stwierdzenia, że odwaga jest potrzebna nie tylko w bitwie, ale i w codziennym życiu.

 

Literatura podmiotu:

1. Camus, A. Dżuma,

2. Conrad, J. Lord Jim,

3. Orzeszkowa, E. A.B.C,

4. Orzeszkowa, E. Nad Niemnem,

5. Sofokles. Antygona.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)