Wpływ myśli filozoficznej na dzieła literackie różnych epok...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Wpływ myśli filozoficznej na dzieła literackie różnych epok. Omów temat w wybranych przykładach literackich.


Literatura podmiotu:
1. Maria Konopnicka, Mendel Gdański,

2. Władysław Reymont, Chłopi,

3. Zofia Nałkowska, Granica.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)