Wpływ myśli filozoficznej na dzieła literackie różnych epok...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Wpływ myśli filozoficznej na dzieła literackie różnych epok. Omów temat na wybranych przykładach literackich.


Literatura podmiotu:

1. Kochanowski, J. Pieśń II, Pieśń IX,

2. Mickiewicz, A. Oda do młodości,

3. Przerwa- Tetmajer, K. Eviva l’arte!, Hymn do Nirwany,

4. Wolter. Kandyd.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)