Obyczaje stołu i tradycje kulinarne utrwalone w literaturze...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Obyczaje stołu i tradycje kulinarne utrwalone w literaturze polskiej różnych epok. Omów temat na wybranych przykładach.

 

Literatura podmiotu:

1. Mickiewicz Adam, Pan Tadeusz,

2. Reymont Władysław, Chłopi,

3. Słota Przecław, O zachowaniu się przy stole,

4. Żeromski Stefan, Przedwiośnie.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)