Jak literatura i film przedstawiają temat ludobójstwa?...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Jak literatura i film przedstawiają temat ludobójstwa? Porównaj elementy świata przedstawionego dowolnych utworów.

 

Literatura podmiotu:

1. Ewangelia wg. Świętego Mateusza,

2. Księga Wyjścia,

3. Żeromski Stefan, Przedwiośnie,

4. Polański Roman, Pianista, film,

5. Wajda Andrzej, Katyń, film,

6. George Terry, Hotel Ruanda, film.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)