Analizując utwory literackie romantyków, omów funkcjonowanie...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Analizując utwory literackie romantyków, omów funkcjonowanie w nich motywów szekspirowskich.

 

Literatura podmiotu: 

1. J.W. Goethe, Cierpienia Młodego Wertera, 

2. J.W. Goethe, Król Olch, 

3. Z. Krasiński, Nie-boska komedia, 

4. A. Mickiewicz, Dziady część IV, 

5. J. Słowacki, Balladyna.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)