Różne ujęcia motywu nauczyciela w literaturze. Omów

E-mail

Cena: 49 zł

 

Różne ujęcia motywu nauczyciela w literaturze. Omów na podstawie wybranych przykładów.

 

I. Literatura podmiotu:

1. Alighieri, D. Boska komedia.

2. Babiński, W. i in. Sokrates, Uczeń czarnoksięski

3. Herbert, Z. potęga smaku

4. Homer. Odyseja.

5. Księga Nehemiasza, Księga Przysłów Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu.

6. Mickiewicz, A. Konrad Wallenrod.

7. Parandowski, J. Prometeusz. Mitologia.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)