Przedstaw różne sposoby kreacji ludzkiej egzystencji w literatur

E-mail

Cena: 49 zł

 

Przedstaw różne sposoby kreacji ludzkiej egzystencji w literaturze(np. życie jako labirynt, teatr, sen).

 

I. Literatura podmiotu:

1. Platon. Dzieła wybrane.

2. Babiński, W. i in. Pochwała głupoty

3. Szekspir, W. Makbet.

4. Kochanowski, J. Fraszki to wszystko…, Wieczna Myśli …, Ten XIX

5. Kafka, F. Proces.

6. Gombrowicz, W. Ferdydurke.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)