Zazdrość jako motywacja ludzkiego działania. Omów na przykładach

E-mail

Cena: 49 zł

 

Zazdrość jako motywacja ludzkiego działania. Omów na przykładach wybranych utworów literackich.

 

I Literatura podmiotu  

1. J. W. Goethe, Cierpienia młodego Wertera,

2. Księga Rodzaju, Kain i Abel,

3. Z. Nałkowska, Granica,

4. W. Shakespeare, Hamlet


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)