Szukanie teoretycznego uzasadnienia swojego działania twórczego.

E-mail

Cena: 49 zł

 

Szukanie teoretycznego uzasadnienia swojego działania twórczego. Pokaż zjawisko posługując się wybranymi dziełami awangardzistów polskich.

 

I. Literatura podmiotu:

1. Peiper, T. Miasto, masa, maszyna, Metafora teraźniejszości

2. Peiper, T. Tędy.

3. Peiper, T. Ulica, Telegram, Kwiat ulicy

4. Przyboś, J. Na kołach, Porwany przez przenośnię, Jak możliwy jest liryzm


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)