Motyw mistrza, mentora - omów funkcje i znaczenie motywu...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Motyw mistrza, mentora - omów funkcje i znaczenie motywu na podstawie literatury polskiej i obcej.

 

I. Literatura podmiotu:

1. Alighieri, D. Boska komedia.

2. Babiński, W. i in. Sokrates, Uczeń czarnoksięski

3. Herbert, Z. potęga smaku

4. Homer. Odyseja.

5. Księga Nehemiasza, Księga Przysłów Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu.

6. Mickiewicz, A. Konrad Wallenrod.

7. Parandowski, J. Prometeusz. Mitologia.

8. Różewicz, T. Ocalony


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)