Motyw marności w literaturze różnych epok. Omów

E-mail

Cena: 49 zł

 

Motyw marności w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.

 

I. Literatura podmiotu:

1. Babiński, W. i in. Legenda o św. Aleksym

2. Kasprowicz, J. Krzak dzikiej róży

3. Kochanowski, J. O żywocie ludzkim, Pieśń XIX

4. Księga Koheleta

5. Mickiewicz, A. Ruiny zamku w Bałkławie

6. Naborowski, D. Krótkość żywota, Marność

7. Przerwa- Tetmajer, K. Koniec wieku XIX

8. Sęp- Szarzyński, M. Epitafium Rzymowi, Sonet V


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)