Literacki motyw „ars bene moriendi”. Zanalizuj 4 wybrane teksty.

E-mail

Cena: 49 zł

 

Literacki motyw „ars bene moriendi”. Zanalizuj 4 wybrane teksty literackie z różnych epok.

 

I. Literatura podmiotu:

1. Bobiński, W. i in. List o śmierci, Rozmowa Mistrza Polikarpa ze śmiercią

2. Krall, H. Zdążyć przed Panem Bogiem.

3. Mickiewicz, A. Pan Tadeusz.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)